CZ EN

Produkty a nástroje

Na český trh jako partneři přinášíme Snowflake a WhereScape a jsme výrobci vlastního produktu Metadata Management Platform.

Zobrazit

BI Services

Řešení navrhneme tak, aby respektovalo oborové best-practices, ale plně zodpovědělo businessové potřeby zadavatele.

Zobrazit

Reference

Velké množství dat nás zajímá, přirozeně jsou tedy našimi klíčovými klienty i velké podniky zejména z finanční sféry, ale i z dalších odvětví.

Zobrazit

Consulting

Naše poradenské služby jsou zaměřeny na zvýšení efektivnosti a rychlosti dodávek v oblasti informačního managementu.

Zobrazit

Jsme přesvědčeni, že nejvíce záleží na detailech.

Ty jsou pro nás schovány právě v datech.

UD4D je více než 50 specialistů s milionem nápadů, jak získat a spravovat informace ve firmách.

Pomáháme s přípravou spolehlivých dat a reportů, na jejichž základě jsou činěna rozhodnutí. Ať už ta velká, strategická, nebo ta menší, která slouží pro každodenní běh firem.

Information Management Consulting

Information Management Consulting

UD4D se významně podílela na přípravě naší strategie v oblasti Information management. Součástí výstupů byl návrh organizace, roadmapa transformačního programu společně s kvantifikací dopadů do TCO.

Dodávky BI řešení

Dodávky BI řešení

UD4D je naším osvědčeným partnerem v oblasti vývoje BI řešení. Úspěšně implementovali řešení pro oblasti financí, marketingu i controllingu od akvizice datových zdrojů, přes integraci do jádra DWH až po výstupní reporty.

Optimalizace BI procesů

Optimalizace BI procesů

UD4D svými zkušenostmi pomohla s nastavením procesů garantujících poskytování BI služeb v rámci mezinárodní finanční skupiny – Service Level Management

Agilní DW vývoj a prototyping

Agilní DW vývoj a prototyping

Během 3 měsíců UD4D vytvořila plně funkční prototyp výpočtu a reportů ziskovosti pro vybranou africkou banku skupiny SG. V rámci projektu UD4D demonstrovala znalost agilních metod vývoje aplikovanou na mezinárodní DWH projekt v rozsáhlé finanční skupině.

Expertní consulting a vývoj s technologií WhereScape

Expertní consulting a vývoj s technologií WhereScape

V r.2019 zahájilo UD4D dlouhodobou spolupráci na projektu nového korporátního datového systému s použitím moderních technologií a metodik. Naše role je zejména v nastavení prostředí a best-practices při vývoji a automatizaci vývoje s použitím WhereScape nástrojů, návrh architektury dle metodiky DataVault a zapojení do standardního vývoje, který ma za úkol dodání velkého množství data-produktů.