Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Komerční banka
BI Services
Consulting
Dawiso

Pro Komerční banku soustavně navrhujeme a implementujeme různá funkční rozšíření DWH. Kromě standardních BI služeb připravilo UD4D novou strategii informačního managementu, která byla určena útvaru globálního kompetenčního centra. V oblasti nástrojů dodáváme Komerční bance naši platformu Dawiso, díky které se na jediném místě sbíhají metadata z více než 170 tisíc tabulek v DWH, stovek reportů a tisíce termínů v různých slovnících.

Merck
BI Services
Consulting

Pro jednu z největších farmaceutických firem na světě úspěšně řešíme deployment platformy pro integraci Big Dat. Působíme i v týmu architektury EIM, přinášíme náměty na zlepšení procesů a integraci postupů v projektech. Dále poskytujeme konzultace v oblasti procesů datového modelování, správy datových modelů a data governance. Naši konzultanti působí i v rolích projektových manažerů a agilních scrum masterů.

CEZ
Dawiso

Společnost ČEZ pro vytváření dokumentace dlouho používala starší, robustní systém. V rámci výběrového řízení jsme během krátkého času namigrovali kompletní data z původního systému. Kvůli přísným požadavkům na zabezpečení jsme navíc platformu Dawiso zprovoznili „on-premise“, tedy na robustní IT infrastruktuře ČEZu. Součástí dodávky bylo samozřejmě i důkladné proškolení všech uživatelů, spuštění produktivního provozu, a to včetně dlouhodobé podpory.

Stora Enso
BI Services
Other
Dawiso

Ve Stora Enso jsme dostali na starost implementaci a správu WhereScapu – tak, aby bezchybně fungoval i v komplexním prostřední velké nadnárodní firmy. Nastavili jsme best practices, navrhli kostru a fungování datového skladu a dlouhodobě pokračujeme s vývojem WhereScapu: implementujeme požadované změny a spolupracujeme se Storou Enso na dalších vylepšeních.

Kooperativa
Consulting
Dawiso

Pro Kooperativu jsme dlouhodobým partnerem ve strategickém plánování v oblasti informačního managementu. Pomáháme s nastavením efektivních procesů BI vývoje. V neposlední řadě jsme Kooperativě implementovali datový portál, centrální místo pro všechny informace o datech, který je postaven na naší vlastní platformě Dawiso.

Philip Morris International
BI Services
Other

V r.2019 zahájilo UD4D dlouhodobou spolupráci na projektu nového korporátního datového systému s použitím moderních technologií a metodik. Naše role je zejména v nastavení prostředí a best-practices při vývoji a automatizaci vývoje s použitím WhereScape nástrojů, v návrhu architektury dle metodiky DataVault a zapojení do standardního vývoje, který má za úkol dodání velkého množství data-produktů.

CSOB
BI Services

Spolupráce na mezinárodním projektu budování společného skupinového BI řešení. Naší specializací v tomto programu je definice nového vývojového frameworku pro transformaci dat mezi jednotlivými vrstvami DWH a příprava frameworku datové kvality pokrývající technické i procesní řešení.

Generali Česká pojišťovna
BI Services
Consulting

Na základě analýzy potřeb vrcholového managementu a současného stavu BI & DWH jsme navrhli alternativy dlouhodobé strategie BI včetně dopadu do TCO na jejichž základě byla strategie BI & DWH schválena. Realizovali jsme migraci rozsáhlého reportingového řešení Generali na novou platformu. Součástí našich dodávek byla příprava nových metodik a best practices, optimalizace a vývoj nových reportů.

BNP Paribas
BI Services

Pro různé entity finanční skupiny BNP Paribas poskytujeme poradenství v oblasti automatizace vývoje s využitím WhereScape. Participujeme na vývoji rozsáhlých datových řešení, ať už skupinových či lokálních. Podílíme se na integraci nových datových zdrojů, navrhujeme jejich integraci a propagaci až ke koncovým odběratelům.

Máte projekt?
Pomůžeme vám ho posunout dál.

Kontaktujte nás.