WhereScape logo

Automatizujte vývoj a
práci s daty.

Automatizujte životní cyklus své datové infrastruktury, podpořte metody agilního vývoje a zaměřte se na práci s vysokou hodnotou, která dodá informace rychleji a efektivněji.
Kontaktujte nás
Více informací
WhereScape Imagewherescape partner
Čím je WhereScape výjimečný?
Efektivní provoz
Umožňuje automatizovaný vývoj a efektivní provoz vašeho datového skladu i datového martu.
Cloudové řešení
Kromě podpory „on premise“ řešení nabízí také chod v cloudu: ať už jde o Amazon Redshift, Microsoft Azure nebo Snowflake.
Multiplatformní
Zajišťuje běh na většině známých platforem, jako je Microsoft SQL Server, IBM, Teradata, Oracle, Greenplum i Snowflake.
Pohodlná integrace
Umožňuje rychlou integraci různých datových zdrojů, a poskytuje tak rychle viditelné výsledky.
Jaký je životní cyklus s WhereScape?
Vaše cesta s WhereScape může začít u vytvoření nového datového skladu, prototypu nového funkčního celku DWH nebo u implementace nové technologie.
01. Data na prvním místě
Jednoduché napojení na datové zdroje
Okamžitý výběr potřebných dat
Posouzení datové kvality a profilování dat
02. Automatizovaný vývoj
Generovaný vývoj, který pokrývá 80 % manuální činnosti
Automatické generování všech úrovní DWH (stage – jádro – mart)
Jednoduchá úprava a integrace připravených řešení do firemního prostředí
03. Snadná údržba
Dokumentace se generuje automaticky
Jednoduchý management změn
Snadná aplikace na nové technologie (upgrady, migrace, integrace)
Máte projekt?
Pomůžeme vám ho posunout dál.

Kontaktujte nás.